Hoppa till textinnehållet

Miljö

För oss på Ejmunds är det viktigt att ha en så naturlig, ekologisk och hållbar uppfödning som möjligt. Vi blev 2012 första nötköttsproducenten i Sverige med att miljömärka vårt kött med Svenskt Sigill Klimatcertifikat.

Hos oss kommer djurens hälsa och välmående alltid först. Stallarna är stora, öppna och luftiga och djuren går fritt på ströbädd av halm. Det finns inga antibiotikaliknande tillsatser i det helt vegetabiliska, soja och GMO-fria fodret. Fodret består till huvudsak av Ensilage (syrat gräs), även majsensilage, morötter, potatis och helsädesensilage serveras. Ensilage och majsensilage odlar vi själv på åkrarna runtom Ejmunds. Potatis och morötter köper vi in av närliggande gårdar på Gotland. Halmen odlar vi så långt det räcker och köper in resterande från närliggande gårdar. Så fort gräset börjar bli grönt på våren släpper vi ut djuren på bete, där går de en bra bit in på hösten. Djuren åker samma bil till och från sommarbetet som till slakteriet, detta gör att de är lugna och vana vid resan. Vi slaktar i Visby, en bilresa på endast 15 min från gården.

Allt gödsel lämnar vi till biogasanläggningen i Bro på Gotland där det blir till bränsle. Restprodukten, biogasgödsel, får vi sedan tillbaka och sprider som gödning på våra åkrar. En energikartläggning har gjorts över hela gården och vi använder endast förnyelsebar el från egna vindkraftverk. På gården har vi även anlagt en damm för biologisk mångfald. Denna damms syfte är att med hjälp av solens ultravioletta ljus rena eventuella rester av e-colie bakterier i vattnet från asfalten där lantbruksmaskinerna kör.

Vi anser såklart att vårt sätt att arbeta med miljön är det bästa för både djur och natur och vi jobbar aktivt med att hitta nya lösningar för att ständigt förbättra den.

vindkraft1

KlimatC låg