Hoppa till textinnehållet

Biogas

Från Ejmunds körs det mesta av gödslet till biogasanläggningen i Bro på mellersta Gotland. Här omvandlas detta till biogas och en restprodukt, biogasgödsel, får gården sedan tillbaka och kan användas som ett bra och miljövänligt gödningsmedel.  


Biogasgödseln innehåller kväve som växterna har lätt att ta upp. Vanlig gödsel från djupströbädd är bra men kvävet är svårare att ta upp.