Hoppa till textinnehållet

Damm

Av en gammal brye (håla med vatten som är vattenfylld hela året) anlades 2010 en mycket större damm, en våtmark för biologisk mångfald. Syftet var att samla allt angränsande vatten från alla tak och asfaltsytor. Vattnet pumpas via en sedimenteringsdamm, ca 1 meter djup, till den stora dammen som har två öar i mitten. Den stora dammen har ett medelvattendjup på 0,5 meter. Syftet med dammen är ifall det skulle finnas e-coli bakterier i vattnet från asfalten där lantbruksmaskinerna kör. I så fall dör bakterierna i det ultravioletta ljuset från solen i våtmarken.


Dammen är även vacker att titta på och fågellivet där har ökat. Redan 2011 var det många fler änder mot de två som alltid har återkommit till bryen varje år. Även andra fåglar har tillkommit i antal och djurlivet i stort trivs med en så stor vattensamling mitt bland åkrarna i den gamla beteshagen. 


Dam