Hoppa till textinnehållet

Klimatcertifiering


Ejmunds är stolta över att vara först i Sveriges med klimatcertifiering av nötkött.

Maj 2012 blev Ejmunds Gård först i Sverige med att tilldelas Svenskt Sigills utmärkelse för klimatcertifierat nötkött.

Ett femtontal specifika krav, utöver de nuvarande reglerna för nötkött, från Svenskt Sigills skulle uppfyllas. På Ejmunds har det bland annat gjorts en energikartläggning på hela gården och det används endast förnyelsebar el. Dessutom görs en kvävebalans varje år och man hushållar med kvävet.

På Ejmunds har djurens omsorg och hälsa alltid varit viktigt. Detta spelar stor roll även ur ett miljöperspektiv, eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra. 


Klimatcertifiering i punktform;

* Betesmarker för biologiskt mångfald 

* 70 procent av fodret skall vara gräs och övrigt grovfoder

* Noggranna kvävekontroller

* Energikartläggning på gården

* Enbart förnyelsebar el


* Ingen soja, antibiotika eller GMO används i fodret


Läs mer

KlimatC låg